Moderskap

Moderskap
En kvinna som föder ett barn anses vara barnets mor. Är barnet fött utomlands kan oklarhet i vissa fall uppkomma om vem som är mor till barnet till exempel om det saknas godkända handlingar från det land där barnet föddes. Det går i sådana fall att väcka talan om fastställande av moderskap vid tingsrätten.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?