Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

Ibland kan det vara svårt att komma överens gällande de gemensamma barnen i samband med eller efter en separation. Det kan gälla frågan om vårdnaden om barnen, det vill säga vem som har det juridiska ansvaret och kan fatta beslut gällande barnen, var barnen ska bo eller barnens rätt till umgänge med en av föräldrarna. I vissa fall kan föräldrarna tillsammans eller med hjälp av andra som till exempel familjerätten eller medlare finna en samförståndslösning. Ett avtal gällande vårdnad, boende och umgänge som godkänts av socialnämnden gäller på samma sätt som ett domstolsbeslut. Kan föräldrarna inte enas måste frågan avgöras av domstol. Vad som ska vara avgörande är vad som är förenligt med barnens bästa.

Advokat Ann Bergström har mångårig erfarenhet av att företräda föräldrar i mål gällande vårdnad, boende och umgänge. En sådan process är ofta påfrestande för alla inblandade, inte minst för barnen, och det krävs engagemang och flexibilitet för att finna en lösning som är till barnens bästa.

Verkställighet

Om en dom eller ett avtal som godkänts av socialnämnden inte efterföljs kan behov uppstå av att vända sig till domstol och ansöka om verkställighet. Detta innebär ett krav på att domen eller avtalet om exempelvis umgänge ska efterföljas.

Medling

I vissa fall kan två föräldrar med hjälp av en medlare komma fram till en lösning gällande de gemensamma barnen. Detta kan ske genom att föräldrarna själva anlitar en medlare eller inom ramen för en domstolsprocess.

Faderskap

När det är oklart vem som är far till ett barn kan behov uppstå av att fastställa faderskapet i domstol.

Moderskap

När det är oklart vem som är mor till ett barn kan behov uppstå av att fastställa moderskapet i domstol.

Adoption

Domstol beslutar om adoption som innebär att adoptanten eller adoptanterna blir barnets vårdnadshavare. Barnet får i och med adoptionen samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Godmanskap och förvaltarskap

I vissa fall kan en person på grund av ålder, ohälsa eller funktionsnedsättning vara i behov av hjälp med att ta hand om sig själv och sin ekonomi. I sådana fall kan förvaltarskap eller godmanskap anordnas för att personen ifråga ska få hjälp och stöd.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?