Offentlig försvarare

Offentlig försvarare
Många gånger har du som är misstänkt för brott rätt till en offentlig försvarare. Har du inte rätt till en offentlig försvarare har du alltid rätt att anlita en privat försvarare. Det är värdefullt att få en försvarare förordnad så snart som möjligt så att denne kan följa med på polisförhör under förundersökningen. Försvararens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling genom att exempelvis försöka hitta bevisning som talar emot att den misstänkte begått brott, peka på förmildrande omständigheter eller se till att den misstänkte vid en fällande dom får en så lindrig påföljd som möjligt.

En offentlig försvarare bekostas av staten. Vid en fällande dom kan den dömde i vissa fall, utifrån sina ekonomiska förhållanden, bli skyldig att återbetala hela eller delar av kostnaden för försvaret.

Advokat Ann Bergström har mångårig erfarenhet av att företräda personer som är misstänkta för brott och åtar sig även försvar gällande ekobrott. Begär att få advokat Ann Bergström som din offentlige försvarare. Begäran lämnas till polisen som vidarebefordrar den till tingsrätten.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?