Om mig – About me

Advokat Ann Bergström

Redan under studietiden vid Umeå universitet började Ann Bergström arbeta på advokatbyrå parallellt med studierna. Efter det att hon tog jur.kand. examen 2003 arbetade hon några månader på advokatbyrå som biträdande jurist innan hon gjorde notarietjänstgöring vid Skellefteå tingsrätt. Allt sedan avslutad notarietjänstgöring år 2005 har Ann Bergström arbetat på advokatbyrå och hon har varit ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 2008. Ann Bergström har aktivt valt att arbeta med humanjuridik och har gjort det under hela den tidsperiod hon arbetat på advokatbyrå. Hon har klienten i fokus, är van att hjälpa personer i svåra situationer och är starkt engagerad i frågor om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ann Bergström har även stor erfarenhet av att biträda kvinnor och barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp.

Advokat Ann Bergström är skolad inom familjerätt av Umeås första kvinnliga advokat, familjerättsadvokaten Mari Ann Johansson. Advokat Lena Isaksson har varit principal och mentor för Ann Bergström och utbildat henne inom bland annat utlänningsrätt och brottmål, främst vad gäller rollen som målsägandebiträde. Advokat Ulf Holst har handlett Ann Bergström gällande rollen som försvarsadvokat.

 

Erfarenheter

 • Juris kandidatexamen, Umeå universitet år 2003
 • Juristassistent parallellt med studierna, Umeå Advokatbyrå 2001–2003
 • Biträdande jurist vid Umeå Advokatbyrå år 2003
 • Tingsnotarie vid Skellefteå tingsrätt år 2003–2005
 • Biträdande jurist vid Advokat Lena Isaksson AB år 2005–2008
 • Advokat vid Advokat Lena Isaksson AB år 2008-2009
 • Advokat i egna företaget Advokat Ann Bergström AB från år 2010

 

Meriter

 • International Legal English Certificate vid University of Cambridge
 • Deltagit i den rådgivande gruppen Advokat i framtiden (Advokatsamfundet)
 • Har varit delaktig i Advokatsamfundets remissarbete
 • Medlem i styrelsen för norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund
 • Har anlitats som föreläsare vid juristutbildningen vid Umeå Universitet
 • Har föreläst för ideella föreningar och gode män gällande utlänningsrätt

Kontorsgemenskap
Advokaterna Lena Isaksson och Ulf Holst AB
Länk: http://www.lenaisaksson.se/

Porträttbild av Ann Bergström

Kontaktformulär

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?