Socialrätt

LVU

Under vissa omständigheter kan sociala myndigheter omhänderta ett barn. Det kan bero på brister i hemförhållandena eller på grund av barnets eget beteende.

LVM

Under vissa omständigheter kan sociala myndigheter omhänderta en person på grund av att denne har missbruksproblem och är i behov av vård.

LPT

Under vissa omständigheter kan en person som lider av en allvarlig psykisk störning bli föremål för tvångsvård. Det kan vara sluten psykiatrisk tvångsvård på vårdavdelning eller öppen psykiatrisk tvångsvård där patienten kan vistas hemma men måste följa vissa villkor.

LRV

En person som lider av en allvarlig psykisk störning och döms för brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Frågan om vården ska fortgå eller avslutas prövas många gånger av domstol.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?