LVM

LVM – Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Det finns möjlighet för sociala myndigheter att ingripa och omhänderta en person för att denne ska kunna ges tvångsvård på grund av en missbruksproblematik. Denna möjlighet finns för personer som behöver hjälp för att komma bort från missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel.

Huvudregeln är att vård ska ske med den enskildes samtycke men under vissa omständigheter kan personen få vård med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det krävs att den enskilda utsätter sin hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Ett beslut om omedelbart omhändertagande eller vård prövas alltid av förvaltningsrätten.

Den enskilde har rätt till ett offentligt biträde och du har själv möjlighet att välja vilken advokat som ska företräda dig. Meddela ditt önskemål snarast möjligt till socialtjänsten eller förvaltningsrätten. Ett offentligt biträde innebär inte någon kostnad för den enskilde utan bekostas av staten. Advokat Ann Bergström har under lång tid företrätt personer som blivit föremål för ansökan om vård enligt LVM.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?