LPT

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Tvångsomhändertagande kan ske om en person lider av en allvarlig psykisk störning och är i behov av vård men trots det inte samtycker till vård. Det kan vara fråga om sluten psykiatrisk tvångsvård innebärande att personen vårdas inneliggande på sjukhus eller öppen psykiatrisk tvångsvård då personen kan vistas hemma men måste följa vissa villkor gällande exempelvis medicinering eller kontakt med sjukvården.

Det är chefsöverläkaren som fattare beslut om tvångsvård och om chefsöverläkaren anser att vården ska fortsätta längre än fyra veckor ska frågan prövas av förvaltningsrätten. Den enskilda kan även genom att överklaga intagningsbeslutet få prövning i förvaltningsrätten i ett tidigare skede.

Vid prövning i domstol har den enskilde rätt till ett offentligt biträde och har möjlighet att själv välja vem som önskas som offentligt biträde. Advokat Ann Bergström företräder regelbundet personer som är föremål för psykiatrisk tvångsvård och du kan meddela förvaltningsrätten om du önskar hennes biträde.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?