Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd
En person som inte har ett skyddsbehov kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige på annan grund som exempelvis arbete, näringsverksamhet, studier, anknytning till närstående eller på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter.

Synnerligen ömmande omständigheter för vuxna och särskilt ömmande omständigheter för barn är undantagsbestämmelser i utlänningslagen och ger en möjlighet att få uppehållstillstånd även om en person inte är flykting, alternativt skyddsbehövande eller har annan grund för sin ansökan om uppehållstillstånd. Här ska omständigheter som bland annat vistelsetid i Sverige och hälsotillstånd beaktas. Synnerligen ömmande omständigheter har ersatt den tidigare möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl och tolkas mycket restriktivt. Möjligheterna att få uppehållstillstånd på denna grund är därför mycket begränsade.

En person som vistas i Sverige och riskerar att bli föremål för utvisning eller avvisning har i regel rätt till ett offentligt biträde.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?