...

Advokat Ann Bergström

Strider för din rätt!

Advokatbyrå

Advokatbyrån är en av norra Sveriges ledande byråer inom brottmål, familjerätt, socialrätt och asyl. Har spetskompetens som målsägandebiträde i ärenden gällande relationsvåld och sexualbrott. Advokat Ann Bergström har klientens intresse i fokus och strider för dennes rätt. Hon har företrätt klienter i ett antal uppmärksammade mål. Advokat Ann Bergström arbetar primärt i Västerbotten och Norrbotten men företräder klienter över hela landet inom advokatbyråns specialistområden. Hon bedriver verksamhet från centrala kontor i Umeå, Skellefteå och Boden.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.