Verkställighet

Verkställighet
Det kan hända att en dom eller ett avtal inte efterföljs och i sådana fall finns möjlighet att vända sig till domstol för att kräva verkställighet till exempel för att få rätt till umgänge med barnet. Verkställighet sker vanligtvis genom föreläggande av vite för den förälder som inte efterföljer domen men det finns även möjlighet att förordna om hämtning av barnet.

I ärenden gällande verkställighet står i regel den förlorande parten för motpartens kostnader. Det finns även möjlighet att ansöka om rättshjälp.

I en situation där ansökan om verkställighet inte ger önskat resultat, till exempel vid omfattande umgängessabotage som pågått under längre tid, finns möjlighet att vända sig till domstol och begära ensam vårdnad eller ändring av boendet.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?