Faderskap

Faderskap
Om föräldrarna till ett barn är gifta föreligger en faderskapspresumtion som innebär att mannen i äktenskapet förutsätts vara far till barnet. I annat fall måste faderskapet utredas och fastställas. Vanligtvis är det familjerätten som utreder och fastställer vem som är far till ett barn. Detta sker regelmässigt om föräldrarna inte är gifta med varandra och är ofta okomplicerat. Om familjerätten inte kan fastställa vem som är pappa till ett barn kan tingsrätten fastställa faderskapet genom dom. I mål rörande fastställande av faderskap är det barnet eller socialnämnden som vänder sig till tingsrätten för prövning. Ibland är det nödvändigt att göra ett faderskapstest genom DNA-analys.

En man som felaktigt registrerats som far till ett barn kan väcka talan om hävande av faderskapet. Även barnet kan göra detta.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?