Godmanskap och förvaltarskap

Godmanskap och förvaltarskap
En person som på grund av exempelvis sjukdom, psykisk störning eller dålig hälsa behöver hjälp att sköta sin ekonomi, hantera kontakter med myndigheter eller att få behövlig vård och omsorg kan få en god man eller förvaltare. Godmanskap är i regel en frivillig insats och gode mannen arbetar utifrån huvudmannens önskemål. Förvaltarskap kan anordnas mot en persons vilja och förvaltare kan vidta åtgärder utan huvudmannens samtycke. Förvaltarskap är en ingripande åtgärd då en person med förvaltare inte själv kan ingå avtal eller hantera sina pengar. En god mans eller en förvaltares uppdrag delas in i tre olika kategorier; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

I ärenden om förvaltarskap har personen som det gäller rätt att få hjälp av en advokat som förordnas som rättegångsbiträde för honom eller henne. Om en läkare bedömer att personen inte förstår vad saken gäller förordnas advokaten som god man för personen i ärendet. Kostnaden för biträde i ärende om förvaltarskap betalas av staten.

Advokat Ann Bergström företräder regelbundet personer i ärenden gällande förvaltarskap eller godmanskap. Utifrån att förvaltarskap är en ingripande åtgärd är det mycket viktigt att den enskilde får ett biträde som tydliggör dennes inställning.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?