Adoption

Adoption
En adoption innebär att barnet får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn och en adoption kan inte upphävas. Adoption kan ske via förmedling av en adoptionsorganisation eller som en enskild adoption. Enskilda adoptioner avser vanligtvis närståendeadoptioner. Närståendeadoption kan bland annat bli aktuellt för föräldrar som skaffar barn genom surrogatmödraskap. Det är tingsrätten som tar beslut om adoption och handläggningen är oftast skriftlig. Tingsrätten inhämtar ibland yttrande från exempelvis socialnämnden eller Migrationsverket.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?