LRV

LRV – Lag om rättspsykiatrisk vård

En person som på grund av en psykisk störning inte kan dömas till fängelse kan istället dömas till rättspsykiatrisk vård. Detta innebär att straffet inte är tidsbestämt och chefsöverläkaren ansöker om förlängning av vården med jämna mellanrum.

Förvaltningsrätten beslutar om vården ska fortsätta eller inte. I vissa fall kan chefsöverläkaren besluta när vården ska upphöra men om den rättspsykiatriska vården är förenad med särskild utskrivningsprövning är det förvaltningsrätten som beslutar när vården ska upphöra.

I vissa fall kan en patient få öppen rättspsykiatrisk vård och de kan då vistas i bostaden med krav på att fylla vissa särskilt uppställda villkor. Inför varje prövning i förvaltningsrätten förordnas ett offentligt biträde för den enskilde.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?