Utlänningsrätt

Asyl

En person som riskerar förföljelse i sitt hemland kan söka asyl och beviljas uppehållstillstånd utifrån ett skyddsbehov.

Uppehållstillstånd

En person kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige på en rad olika grunder som exempelvis på grund av arbete, näringsverksamhet, studier, anknytning till närstående eller då det föreligger synnerligen/särskilt ömmande omständigheter.

Förvar

En person som ska utvisas eller avvisas kan i vissa fall frihetsberövas och sättas i förvar.

Privat ombud

Den som inte har rätt till ett offentligt biträde kan alltid anlita ett privat ombud i frågor gällande uppehållstillstånd.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?