Min dotter säger att hon vill bo lika mycket hos mamma och pappa. Får hon bestämma själv var hon vill bo?

mar 10, 2021 | Fråga Advokaten

Hänsyn ska tas till ett barns vilja i frågor gällande bland annat boende. Enligt 6 kap 2 a § 3 st föräldrabalken ska barnets vilja beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. Det finns ingen åldersgräns men barnets vilja får allt större betydelse ju äldre barnet är. Det är dock viktigt att komma ihåg att det många gånger kan vara svårt att avgöra vad som är barnets egentliga vilja och att även andra faktorer måste vägas in i bedömningen. Det som ska vara avgörande i alla mål rörande barns boende är vad som är barnets bästa.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?