Familjejurist

En familjejurist är verksam inom familjerätt. Familjerätt avser områdena som avhandlar familjemedlemmars skyldigheter och rättigheter samt familjens rättsliga ställning. Familjejuristen bistår dig vid bl.a. familjerättsliga tvister, adoptioner, godmanskap och förvaltarskap.

 

Familjejuristen är behjälplig när något händer.

Det finns många olika situationer när förändringar i livet innebär att det uppstår ett behov av att kontakta en familjejurist för att få hjälp. Familjen är viktig och förändringar i familjen väcker starka känslor, då är det tryggt att ha ett erfaret ombud till hjälp.

 

En jurist kan bistå:

  • En gammal och sjuk släkting behöver god man eller förvaltare
  • När det råder oenighet om var barnen ska bo efter en separation
  • Separerade föräldrar har behov av att koppla in en medlare för att finna samförståndslösningar
  • En förälder förhindrar den andre föräldern från att träffa barnen
  • Vid adoption.
  • Vid surrogatmoderskap utomlands.
  • När ett faderskap ska fastställas

Vi är en byrå med kontor i Umeå, Skellefteå och Boden. Vi bistår och företräder klienter i hela landet gällande familjerättsliga tvister. Pandemin har lärt oss att utforska andra vägar och många samtal och kontakter går att genomföra digitalt. Välkommen att höra av dig!

 

Vad kostar det att anlita en familjejurist?

I Sverige finns ingen reglering kring vad ett ombud kostar. Ta alltid upp frågan inledningsvis vad den aktuella hjälpen kommer att kosta respektive vad familjejuristen kostar i timmen. Beviljas det rättshjälp är det dock rättshjälpstaxan som fastställs årligen som gäller.

Då jag inte enbart är familjejurist utan även är advokat följer jag god advokatsed och således ska det arvode jag debiterar vara skäligt. Att anlita en familjejurist är många gånger en god investering och familjejuristen kan göra en bedömning av vad som går att driva i domstol. Många gånger går det att nå en samförståndslösning vilket kan vara effektivt rent kostnadsmässigt jämfört med att driva ärendet i domstol.

Vid exempelvis en vårdnadstvist står respektive förälder för sina egna kostnader. Många gånger täcks tvisten av rättsskyddet i hemförsäkringen som står för ungefär 80% av kostnaderna. En förälder med längre inkomster kan även söka rättshjälp som täcker delar av kostnaderna.

Vi debiterar 1442 kr ex moms per timme. Detta är kostnadsnormen som regeringen reglerar gällande vad en jurist eller advokat debiterar per timme vid arbeten förordnade via domstolen.

 

Familjejurister vid tvister i domstol

Inom familjejuridiken finns det både positiva skeenden när exempelvis barn föds och människor gifter sig. Men det finns även en tråkigare baksida. I Sverige registrerades år 2020 25619st skilsmässor. Vid dessa skilsmässor fanns ett ansenligt antal barn med i bilden som även de påverkades.

En skilsmässa behöver inte alltid vara något negativt för barnen men många gånger kan det vara svårt för föräldrarna att komma överens om barnen. När föräldrar inte kan komma överens om barnen uppstår många gånger frågor gällande vårdnaden, barnens boende och umgänge. Många gånger kan frågorna lösas genom medling. När situationen är sådan att föräldrarna inte pratar med varandra och barnen riskerar att ta skada bör en tvist handläggas av domstol för att få en dom.

Vi hjälper dig med tvister gällande barnen. Utgångspunkten i alla vårdnadstvister är att barnet ska sättas i första rummet och att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

Många gånger kontaktas vi först då en situation eller konflikt redan uppstått. Det bästa råd som vi kan ge dig är att tänka proaktivt och ta kontakt redan innan en tvist har uppstått. Mycket går att lösa via en strukturerad dialog och hjälp av en familjejurist.

Byrån har centrala kontor i Umeå, Skellefteå och Boden men vi arbetar över hela Sverige. Har du inte möjlighet att besöka oss är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 090–184444. Vi kan även boka in videomöten via de vanligaste plattformarna.

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?