Familjejurist

En familjejurist är verksam inom familjerätt. Familjerätt avser områdena som avhandlar familjemedlemmars skyldigheter och rättigheter samt familjens rättsliga ställning. Familjejuristerna bistår dig vid bl.a. familjerättsliga tvister, adoptioner, godmanskap och förvaltarskap.

 

När behövs en familjejurist

Det finns många olika situationer när förändringar i livet innebär att det uppstår ett behov av att kontakta en familjejurist för att få hjälp. Familjen är viktig och förändringar i familjen väcker starka känslor, då är det tryggt att ha ett erfaret ombud till hjälp.

 

Familjejurist letas på internet av en person med dator.

 

 

En familjejurist kan bistå:

  • En gammal och sjuk släkting behöver god man eller förvaltare
  • När det råder oenighet om var barnen ska bo efter en separation
  • Separerade föräldrar har behov av att koppla in en medlare för att finna samförståndslösningar
  • En förälder förhindrar den andre föräldern från att träffa barnen
  • Vid adoption.
  • Vid surrogatmoderskap utomlands.
  • När ett faderskap ska fastställas

 

Familjejuridisk byrå

Vi är en familjejuridisk byrå med kontor i Umeå, Skellefteå och Boden. Vi bistår och företräder klienter i hela landet gällande familjerättsliga tvister. Pandemin har lärt oss att utforska andra vägar och många samtal och kontakter går att genomföra digitalt. Välkommen att höra av dig!

 

Vad kostar en jurist?

I Sverige finns ingen reglering kring vad ett ombud kostar. Ta alltid upp frågan inledningsvis vad den aktuella hjälpen kommer att kosta respektive vad familjejuristen kostar i timmen. Beviljas det rättshjälp är det dock rättshjälpstaxan som blir fastställd årligen som gäller.

Då jag inte enbart är jurist utan även är advokat följer jag god advokatsed och således ska det arvode jag debiterar vara skäligt. Att anlita en familjejurist är många gånger en god investering och juristen kan göra en bedömning av vad som går att driva i domstol. Många gånger går det att nå en samförståndslösning vilket kan vara effektivt rent kostnadsmässigt jämfört med att driva ärendet i domstol.

Vid exempelvis en tvist gällande vårdnaden står respektive förälder för sina egna kostnader. Många gånger går det att täcka tvisten av rättsskyddet i hemförsäkringen som står för ungefär 80% av kostnaderna. En förälder med längre inkomster kan även söka rättshjälp som täcker delar av kostnaderna.

 

Vad kostar en jurist i timmen?

Som familjejurister debiterar 1442 kr ex moms per timme. Detta är kostnadsnormen som regeringen reglerar gällande vad en jurist eller advokat debiterar per timme vid arbeten förordnade via domstolen.

 

Jurister vid domstolstvister

Inom familjejuridiken finns det både positiva skeenden när exempelvis barn föds och människor gifter sig. Men det finns även en tråkigare baksida. I Sverige blev det år 2020 registrerat25619st skilsmässor. Vid dessa skilsmässor var det ett ansenligt antal barn med i bilden som även de blev påverkade.

En skilsmässa behöver inte alltid vara något negativt för barnen men många gånger kan det vara svårt för föräldrarna att komma överens om barnen. När föräldrar inte kan komma överens om barnen uppstår många gånger frågor gällande vårdnaden, barnens boende och umgänge. Många gånger kan frågorna bli lösta genom medling av en rutinerad familjejurist. När situationen är sådan att föräldrarna inte pratar med varandra och barnen riskerar att ta skada bör en tvist bli handlagd i domstol för att få en dom.

En familjejurist hjälper dig med tvister gällande barnen. Utgångspunkten i alla vårdnadstvister är att barnet ska bli satta i första rummet och att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

Många gånger blir vi kontaktad vi först då en situation eller konflikt redan uppstått. Det bästa råd som vi kan ge dig är att tänka proaktivt och ta kontakt redan innan en tvist har uppstått. Mycket går att lösa via en strukturerad dialog och hjälp av en familjejurist.

Byrån har centrala kontor i Umeå, Skellefteå och Boden men vi arbetar över hela Sverige.

 

Vilken familjejurist ska man välja?

Du bör ej enbart ta i beaktande omdömen på omdömesplattformar då det kan förekomma många falska omdömen.

Ett alternativ är att avhandla det med vänner i din umgängeskrets för att höra om det är någon som kan rekommendera en jurist. Bästa familjejuristen är den du känner förtroende för samt har dokumenterat goda resultat på tingsrätten i staden där du bor.

 

Vad skiljer en familjejurist och familjerättsadvokat?

Båda är jurister i grunden men det är enbart familjerättsadvokaten som får titulera sig advokat och driva advokatbyrå. Att ha ett ombud som är advokat innebär fördelar för klienten då advokaten har ett etiskt regelverk att förhålla sig till innebärande bland annat en långtgående tystnadsplikt och lojalitetsplikt.

 

Vilka arbetsområden jobbar familjejuristen med?

Jobba som familjejuristen innebär att du arbetar inom civilrätten vilket omfattar familjerätten. Inom civilrätten ingår inte straffrätten utan vid behov av hjälp inom straffrätten bör du vända dig till en advokat inom brottmål. Det finns advokater som arbetat med såväl familjemål som brottmål vilket många gånger kan vara fördelaktigt.

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss vid behov av en familjejurist.

Har du inte möjlighet att besöka oss är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 090–184444. Vi kan även boka in videomöten via de vanligaste plattformarna.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?