Advokatbyrå

Nästan alla människor kommer vid ett eller annat tillfälle i kontakt med en advokatbyrå då det uppstår frågor gällande juridik och om hur vissa frågor och situationer ska hanteras.

Behöver du komma i kontakt med en advokatbyrå specialiserad inom Brottmål och familjerätt?

Har du frågor om när du har rätt till en försvarare eller funderingar om hur det fungerar med att anlita en advokatbyrå? Du är välkommen att höra av dig till oss för att berätta hur vi kan hjälpa dig.

Advokat Ann Bergström driver en tongivande advokatbyrå med huvudfokus på Familjerätt och Brottmål. Ann åtar sig såväl uppdrag som offentlig försvarare som privat försvarare. Hon åtar sig ofta uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Familjerättslig advokatbyrå

Det är familjerätten som avhandlar och reglerar frågor avseende äktenskap och samboskap, arvsrätt och förhållandena mellan förälder och barn.

 

I samband med en separation eller vid andra skeenden i livet kan familjerättsliga frågor uppstå och ibland behöva drivas av en advokatbyrå i domstol. Vid en tvist i domstol är det en trygghet för dig som klient att anlita en advokat specialiserad inom familjerätt.

Advokatbyrån kan bland annat hjälpa dig med

  • Vårdnad, boende och umgänge avseende barn
  • Verkställighet
  • Medling, både via tingsrätten och privat.
  • Faderskap och moderskap
  • Adoption
  • Godmanskap och förvaltarskap

Advokatbyrå inom Brottmål

Blir du gripen, anhållen eller kallad till ett polisförhör misstänkt för brott bör du omgående se till att ett ombud förordnas för dig. Det är domstolen som förordnad den offentlige försvararen men det är du som själv som väljer vem du vill ha som din advokat och från vilken advokatbyrå. Utöva din rätt att välja en erfaren försvarsadvokat för att möjliggöra att du får fullgod uppbackning och hjälp. Om du inte väljer vilken advokat du vill ha är det den som står på tur på tingsrättens lista över tillgängliga advokater som förordnas. Detta kan innebära att du får en advokat som inte har någon större erfarenhet vad gäller brottmål.

 

Den offentlige försvararen ser till att dina rättigheter respekteras och att du inte blir illa och orättvist behandlad av polis och myndigheter. Advokaten står vid din sida genom hela brottmålsprocessen.

Advokatbyrå logo

Specialiserad advokatbyrå

Advokat Ann Bergström företräder klienter inom brottmål samt i frågor rörande familjerätt. Alla klienters situationer är olika med varierande faktorer som påverkar situationen. Som klient är du aldrig en i mängden och vi hanterar ditt ärende utifrån din aktuella situation och personliga omständigheter. Advokatbyrån arbetar med dig som klient i fokus med total lojalitet och är helt fri från intressekonflikter. En advokat har en långtgående tystnadsplikt som är reglerad i lag.

 

Inledande kontakt är alltid kostnadsfri. Hör av dig och berätta hur kan vi hjälpa dig.

Advokatbyråns personal

Advokat Ann Bergström med personal har som målsättning att leverera juridiska tjänster på ett sådant sätt som vi själva skulle vilja ha det om vi vore klienter. En högkvalitativ advokatbyrå där vi tar oss den tid du behöver som klient och backar upp dig till fullo.

 

Advokatbyrån har svenska som modersmål och samtlig personal behärskar engelska på avancerad nivå. Advokat Ann Bergström har blivit godkänd och erhållit International Legal English Certificate (ILEC) via University of Cambridge. Om behov finns anlitas tolk på klientens modersmål och vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med tolk.

Ledamot Sveriges Advokatsamfund

Advokatbyrå får endast drivas av en advokat

Det är skillnad på en advokat och en jurist. Det är endast en advokat som får använda sig av advokattiteln och driva advokatbyrå. Vem som helst får kalla sig för jurist, driva juristbyrå och erbjuda juridisk rådgivning utan tillsyn. Alla människor har rätt att välja vem de vill anlita. Gör dig själv en tjänst och anlita en advokat med dokumenterade meriter, som har en lojalitetsplikt mot klienten och vars tystnadsplikt är reglerad i lag och som tillämpad god advokatsed. Sveriges advokatsamfund bedriver tillsyn över alla advokater. Advokattiteln är och kommer alltid att vara en kvalitetsstämpel.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?