Försvarsadvokat Ann Bergström

Vad är en försvarsadvokat?

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott som ger fängelse i straffskalan har du rätt till en försvarsadvokat som bistår och försvarar dig under förundersökningen samt vid en rättegång. Advokaten som förordnas tituleras i dagligt tal försvarsadvokat.

 

Vad gör en försvarsadvokat i sin yrkesroll?

Försvarsadvokatens uppgift består i att tillvarata den misstänkes rätt under den inledande förundersökningen, i samband med polisförhör, myndighetskontakter och därefter försvara den misstänkte under en rättegång. Arbetet innefattar att tillvara den misstänktes rättigheter så de mänskliga rättigheterna inte kränks, försöka samla och hitta bevisning som talar emot att den brottsmisstänkte utfört det påstådda brottet, peka på omständigheter som kan anses förmildrande gällande den aktuella situationen och handlingen samt vid en eventuellt fällande dom försöka få till en så lindrig påföljd som möjligt för den tilltalade.

 

Vilka har rätt till försvarsadvokat?

 1. En person som är frihetsberövad såsom anhållen eller häktad
 2. Minimistraffet i straffskalan är minst sex månaders fängelse.
 3. Misstänkte är under 18 år.
 4. Utredning som är påtagligt komplicerad.
 5. Tveksamheter angående val av påföljd uppstår.
 6. Särskilda skäl relaterat till den misstänktes personliga förhållanden. Exempel är ålder, somatisk eller psykisk ohälsa.

 

Vilken försvarsadvokat är bäst och hur väljer jag?

Det är tingsrätten som utser advokat. Informera polis eller åklagare vilken advokat du vill ha. Gör ett aktivt val vem du vill ha och begär en rutinerad advokat som är specialiserad inom brottmål och försvar. Annars följer tingsrätten en lista om vilken advokat som står på tur för att bli förordnad. På listan finns även advokater som ej är specialiserade inom brottmål och har begränsade erfarenheter och rutin som försvarsadvokat.

 

Göra ett aktivt val gällande advokat betyder mycket. Begär en advokat som har kunskaper inom området och är rutinerad gällande likartade mål som du är misstänkt för. Du bör även väga in att du känner förtroende för advokaten. Det måste fungera rent personkemimässigt samt att advokaten har förståelse för en misstänkt som sitter häktad med restriktioner och är i ett påtagligt utsatt läge.

Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata dina rättigheter och ombesörja så att du får en korrekt behandling av polis, åklagare och domstol.

Advokaten bekostas av statliga medel. Vid fällande dom kan den dömde bli skyldig att återbetala delar eller hela kostnaden för försvaret beroende på sin ekonomiska situation.

 

Byte av försvarsadvokat

Om du är missnöjd med din försvarsadvokat finns det en möjlighet att begära ett byte. I situationer som dessa får du till domstolen skicka en ansökan om byte. Domstolen godkänner inte alltid ett byte. Vid begäran om byte måste det motiveras vad orsaken till önskemålet är. Exempel på detta kan vara att den misstänkte saknar förtroende för ombudet eller att advokaten gjort fel i sin yrkesutövning. Vid byte bör du alltid kontakta den advokat du vill byta till för att säkerställa möjlighet att advokaten kan ta sig an dig som klient.

 

Vill du byta till advokat Ann Bergström är du välkommen att kontakta advokatbyrån så är vi behjälplig att skriva till domstolen och ansöka om byte.

 

Privata försvarsadvokater

Beslutar domstolen att du inte har rätt till en advokat har du alltid rätt att anlita en egen försvarare. Vid frikännande dom finns möjlighet att begära ersättning från staten gällande kostnaderna för försvaret. Ett annat tillfälle då det kan bli aktuellt med att anlita en privat försvarsadvokat är i samband med resningsansökningar av dömda personer som redan påbörjat att avtjäna ett fängelsestraff.

 

Du kan även kontakta en advokat för rådgivning.

Försvarsadvokat på kontoret

Vem är försvarsadvokat Ann Bergström

Ann Bergström är en erfaren försvarsadvokat som arbetat med brottmål i över 15 års tid. Hon har mångårig erfarenhet och processvana av att försvara klienter misstänkta för brott och åtar sig även försvar gällande ekobrott.

 

Ann har studerat juridik på Umeå Universitet och därefter genomfört tingsmeritering vid Skellefteå tingsrätt. Efter sin notarietjänstgöring har Ann uteslutande arbetat med humanjuridik på advokatbyrå och är bland annat specialiserad inom brottmål.

Försvarare vid polisförhör

Gå aldrig på ett polisförhör utan försvarsadvokat närvarande. Är du delgiven misstanke om brott eller har fått en kallelse till polisen för förhör gällande misstanke om brott bör du genast påtala att du önskar få en offentlig försvarare och uppge vilken försvarsadvokat du vill ha förordnad. Domstolen ombesörjer att du får en advokat förordnad. Innan förhöret går advokaten igenom ärendet med dig samt förklarar hur ett polisförhör går till väga och vad du bör tänka på.

 

Vad en försvarsadvokat bör informera om inför ett polisförhör

 1. Du väljer själv om du vill svara på polisens frågor.
 2. Svara bara på det som efterfrågas och prata inte om annat ovidkommande.
 3. Du kan ta en paus för att rådgöra med din advokat.
 4. Är det något du inte förstår, fråga upp.
 5. Du behöver inte godkänna polisens stödanteckningar eller hur de uppfattat förhöret.
 6. Poliser får ej ljuga under ett förhör, detta är reglerat i 23 kap. 12§ rättegångsbalken.
 7. Uppträd artigt och korrekt.

 

Det bästa råd jag kan ge som försvarsadvokat

Det bästa råd jag kan ge dig är att omgående begära en försvarsadvokat i ett så tidigt skede som möjligt. Försvarsadvokaten ombesörjer att dina rättigheter blir respekterade, följer dig på samtliga förhör under förundersökningen och bistår vid övriga myndighetskontakten. En försvarsadvokat står vid din sida och arbetar endast för dig och ingen annan. Slutligen försvarar advokaten dig i brottmålet om det väcks åtal.

 

 

Frågor om försvar

Vanliga frågor om försvarsadvokater

På sidan vanliga frågor finns en sammanställning av återkommande frågor jag får i min roll som advokat gällande försvarsadvokater och brottmål. Det finns även övriga frågor avseende advokater och advokatbyråer,

 

 

Fråga försvarsadvokaten

Har du en fråga att skicka in gällande försvarsadvokater och rättegångar så är det möjligt att jag tar upp och besvarar den på sidan fråga advokaten. Advokat Ann Bergström avhandlar och svarar på allmänna frågeställningar avseende försvarsadvokater och allmän advokatverksamhet.

 

 

 

Hur kan jag som försvarsadvokat hjälpa dig?

Kontaktformulär

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?