Vad innebär ett kontaktförbud och när kan ett kontaktförbud utfärdas?

mar 10, 2021 | Fråga Advokaten

Kontaktförbud innebär ett en person förbjuds att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en annan person. Tar personen trots kontaktförbudet kontakt är detta ett brott. För att kontaktförbud ska meddelas krävs att det på grund av särskilda omständigheter finns risk att den mot vilket förbudet gäller ska begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet ska skydda. Skälen för förbudet måste även uppväga det intrång eller men i övrigt som förbudet skulle innebära för personen mot vilken förbudet ska gälla. I vissa särskilda fall kan kontakt trots kontaktförbud anses uppenbart befogat och är därmed inte straffbart. Bestämmelserna gällande kontaktförbud återfinns i Lag (1988:688) om kontaktförbud.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?