Familjerättsadvokat

Familjerättsadvokat Ann Bergström

Familjerättsadvokat

Du kommer med stor säkerhet komma i kontakt med en familjerättsadvokat när du är i behov av familjerättslig rådgivning.

 

Är du i behov av en familjerättsadvokat

Familjerättsadvokat är en advokat som de flesta av oss på ett eller annat sätt kommer i kontakt med under vår livstid. Det kan vara under ordnade former vid upprättande av familjerättsliga kontrakt vid ingående av samboskap eller giftermål. Alternativt vid situationer som kan vara mer omvälvande som exempelvis vid ett dödsfall, vid en separation, när tvist uppstår gällande barnen eller när äldre familjemedlemmar drabbas av ohälsa och kan vara i behov av god man eller förvaltare. Vända sig till en specialiserad familjerättsadvokat upplever många som en trygghet i en stressande situation.

 

Söker du efter en familjerättsadvokat?

Kontakta mig för ett första kostnadsfritt samtal så ska jag berätta lite mer om hur jag kan hjälpa dig i din situation.

 

Familjerättsadvokaten är specialiserad på familjerätt

Vad är familjerätt?

Familjerätt avser den del av civilrätten som reglerar frågor gällande samboende, äktenskap, förhållandena mellan föräldrar och barn, arvsrätt samt regleringen gällande godmanskap och förvaltarskap.

 

Familjerättsliga tvister

Inom familjerätten uppstår det lätt tvister mellan personer som har olika synsätt på ett spörsmål och vill ha det tolkat till sin fördel. Tvisterna innefattar ofta starka känslor och det är lätt med en låsning i dialogen mellan parterna. Det är kan många gånger vara bra att anlita en specialiserad familjerättsadvokat som tillvaratar dina intressen.

 

Familjerättsadvokat väljer du själv

Vid en uppkommen eller stundande familjerättslig tvist är det inget tvång att anlita en advokat men det är något som starkt rekommenderas.

Det är du själv som avgöra vilken familjerättsadvokat som är bäst lämpad att hjälpa just dig. Ta kontakt med familjerättsadvokaten du önskar anlita och höra om denne är specialiserad på just den frågeställning du behöver hjälp med. Det är även att rekommendera att anlita en advokat som föreslagits av någon annan som varit i en liknande situation som dig och är nöjd med advokatens arbete.

 

Saker att tänka på vid anlitande av en familjerättsadvokat

  1. Vid behov av familjerättslig rådgivning, anlita en jurist som är advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund. Att anlita en advokat innebär fördelar för dig som klient.
  2. Välj en advokat som är specialiserad på familjerätt och just den specifika del av familjerätten du är i behov av hjälp med.
  3. Det kan många gånger vara en fördel att anlita en familjerättsadvokat med lång erfarenhet även inom socialrätt och brottmål då vissa familjerättsliga tvister har en förmåga att bli större än vad de verkade från början och omfatta fler uppkomna frågeställningar.
  4. Det är mycket viktigt att du har förtroende för advokaten du anlitar. Under processen kommer ni att jobba mycket tillsammans och det är av största vikt att ni kan ha en rak och öppen dialog på ett empatiskt sätt då familjerättsliga tvister många gånger kan trycka upp starka känslor till ytan.
  5. En advokat som talar klartext angående vad som går att driva och vad som inte går att driva. Vissa tvister går inte att vinna och då kan det vara bra med en skadebegränsande strategi för det aktuella tillfället. Falska förhoppningar kan i många fall förvärra situationen.
  6. Advokaten är öppen med vad timkostnaden är samt ger dig en uppfattning vad olika delar i en process kan kosta relaterat till tidsåtgången. Många gånger kan du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring som står för ca 80% av dina advokatkostnader. Det finns även vissa tillfällen då rättshjälp kan beviljas med hänsyn till inkomstförhållandena. Beviljas rättshjälp står staten för merparten av advokatkostnaderna.

 

 

Familjerättsadvokaten kan exempelvis hjälpa dig med

 

Familjerättsadvokat vid sitt skrivbord på sitt tjänsterum.

Vem är familjerättsadvokat Ann Bergström

Advokat Ann Bergström är en kompetent familjerättsadvokat med ansenlig processvana i domstol. Ann har arbetat med familjerätt och processat i domstol i mer än 15 år och är särskilt inriktad på frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Hon efterfrågas frekvent vid tyngre och mer komplicerade tvister där det exempelvis förekommer våld eller misstanke om våld, hedersrelaterat förtryck eller umgängessabotage.  Ann företräder både kvinnor och män i sin yrkesroll.

 

Ann Bergström inledde sin juridiska bana på Umeå Universitet för 4,5 års juridikstudier med efterföljande 2 år på Skellefteå tingsrätt för notarietjänstgöring. Efter detta har Ann stadigvarande arbetat på advokatbyrå med familjerättslig specialitet.

Frågor om familjerätt

Vanliga frågor om familjerätt

Under sidan allmänna frågor har jag ställt samman återkommande frågor avseende familjerätt i min yrkesutövning. Även övriga frågor gällande advokatverksamhet finns upptagna.

 

Fråga familjerättsadvokaten

Du är välkommen att skicka in frågor gällande familjerätt så är det möjligt att de blir presenterade och besvarade på hemsidan över tid. Advokat Ann Bergström svarar och redogör för allmänna frågeställningar avseende familjerätt och advokatverksamhet.

 

Det bästa råd jag kan ge som Familjerättsadvokat

Vid en uppkommen situation där du behöver en specialiserad familjerättsadvokat, ta en omedelbar kontakt för att höra vad som går att göra med den uppkomna situationen. Många situationer går att lösa eller stävja innan konflikten eskalerat och blivit mer omfattande. En tidig kontakt ökar markant möjligheten till en positiv utgång i ärendet.

 

Som familjerättsadvokat bedriver verksamhet från tre kontor i Umeå, Skellefteå och Boden. Jag inte begränsad till advokatbyråns kontor utan jag åtar mig ärenden och företräder klienter över hela Sverige.

 

 

 

Hur kan jag som familjerättsadvokat hjälpa dig?

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?