Brottmålsadvokat

Brottmålsadvokat Ann Bergström

Brottmålsadvokat är ett ord som kan väcka många tankar och känslor. Det är ett begrepp vars lydelse förändras över tid i dagens mediesamhälle. Bli misstänkt för ett brott eller att bli utsatt för ett brott är tyvärr något som många människor råkar ut för vid ett eller annat tillfälle under livet. Detta är många gånger en omvälvande upplevelse och det är ofta den första kontakten de har med en brottmålsadvokat.

 

 

Brottmålsadvokaten är specialiserad inom brottmål och straffrätt

Straffrätt avser den del av juridiken som reglerar brottsliga handlingar och dess påföljder. Exempel på detta är människor som gör sig skyldiga till brott som mord, våldtäkter, bedrägerier och misshandel.

 

Vid fällande dom kan påföljder som fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom, samhällstjänst och dömas ut.

Den allmänna straffrätten regleras i Brottsbalken samt i specialstraffrättslig lagstiftning såsom exempelvis trafikbrottslagen och narkotikastrafflagen.

 

Brottmålsadvokaten är verksam vid brottmål som avser benämningen av mål i domstol där staten väcker talan med påstående om att den tilltalade begått ett brott. Syftet med rättegången gällande brottmålet är att utröna om den misstänkte personen har gjort sig skyldig till den påstådda brottsliga gärningen eller inte och vilket straff eller som kan bli aktuellt vid fällande dom.

 

 

Brottmålsadvokat som företräder dig

  • Den som misstänkt för ett allvarligt brott har oftast rätt till ett ombud i form av en offentlig försvarare. Du har själv rätt att begära vem du vill ha som advokat. Du delger din begäran till polis eller åklagare som tar kontakt med tingsrätten som förordnar den du önskar. Kostnaden för advokaten stannar på staten vid friande dom. Fällande dom kan leda till att du blir återbetalningsskyldig avseende delar eller den totala kostnaden för ditt försvar. Detta beroende på dina aktuella ekonomiska förhållanden.
  • Den som blivit utsatt för ett allvarligt brott har rätt till en advokat som biträder denne som målsägandebiträde och tillvaratar dess rättigheter och intressen under en förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet kan även biträda åtalet. Den totala kostnaden för målsägandebiträdet bekostas av staten och är gratis för dig som utsatts för brott.
  • Om en tilltalad blivit dömd för ett brott där du är målsägande kan du ha rätt till skadestånd för exempelvis kränkning, sveda och värk, inkomstförlust och förstörd egendom. Brottmålsadvokaten kan hjälpa dig beräkna skadeståndet som förövaren bör bli ersättningsskyldig för. Om den dömde inte vill eller kan betala har du möjlighet att vända dig till kronofogden för att driva in skulden. Det finns även möjlighet att få ut delar eller hela skadeståndet via Brottsoffermyndigheten.
  • Om en förundersökning läggs ned finns möjlighet att begära omprövning eller överprövning av åklagarens nedläggningsbeslut. En brottmålsadvokat kan göra en bedömning om nedläggningen varit motiverad eller ej och i förekommande fall hjälpa dig att begära omprövning eller överprövning av åklagarens beslut.

 

 

Du har själv rätt att välja din brottmålsadvokat

Vid ett brottmål har du rätt att själv välja vilken brottmålsadvokat som ska företräda dig. Tag gärna kontakt med advokaten du önskar för att höra om denne har möjlighet att ta sig an ditt uppdrag innan du önskar ombud via domstolen. Se även till att du väljer ett ombud som är specialiserad inom brottmål. Det är även av stor vikt att du har ett förtroende för den du anlitar som advokat och att ni kan ha en rak öppen dialog för att möjliggöra för advokaten att göra ett fullgott jobb.

Det är reglerat i lag att domstolen ska förordna det ombud en part begär om det inte är några särskilda skäl som talar mot det.

 

Brottmålsadvokat

Vem är brottmålsadvokat Ann Bergström

Ann Bergström är en rutinerad brottmålsadvokat med lång processvana i domstol. Hon har företrätt klienter vid brottmålsförhandlingar i över 15 års tid och arbetar både som målsägandebiträde och som offentlig försvarare. Ann åtar sig även försvar gällande ekobrott och privata försvararuppdrag.

Anns utbildning startade med 4,5 år på Umeå Universitet där hon avlade sin jur. kand examen. Därefter följde 2 års notarietjänstgöring vid Skellefteå tingsrätt. Ann har efter detta aktivt arbetat med brottmål på advokatbyrå och är idag en erfaren och meriterad brottmålsadvokat.

Frågor om brottmålsadvokater

Vanliga frågor om brottmål

På sidan vanliga frågor har jag sammanställt frekvent förekommande frågeställningar gällande brottmål i min yrkesutövning. Det finns även svar på fler frågor gällande advokatverksamhet.

 

Fråga brottmålsadvokaten

Har du tankar och funderingar om brottmålsadvokater är du välkommen att skicka in dem så kanske de kommer med på sidan fråga advokaten. Advokat Ann Bergström svarar på allmänna frågeställningar om brottmål och advokatverksamhet. 

 

 

 

Det bästa råd jag kan ge som brottmålsadvokat

Det som avsevärt ökar möjligheten till en fullgod utgång i målet är att inledningsvis omgående ta kontakt med en dokumenterat skicklig brottmålsadvokat. Ett ombud som endast ser till just dig och säkerställer att dina rättigheter i kontakt med myndigheter och polis upprätthålls och tillvaratas. Som brottmålsadvokat åtar jag mig både uppdrag som offentlig förvarare om du är misstänkt för brott eller som målsägandebiträde om du utsatts för brott. Jag företräder även barn som utsatts för brott såsom särskild företrädare.

 

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du bli uppringd?